Vrienden van de Fakkel

Veel ouders dragen in het schooljaar hun steentje bij: in een werkgroep, als chauffeur, als ondersteuning bij feesten en partijen. Er zijn ook ouders die graag financieel iets extra’s bijdragen. Dit kan via het ouderfonds ‘Vrienden van de Fakkel’, dat is opgericht door ouders van onze school. Het doel van dit fonds is het uitbreiden van de mogelijkheden van de school; het heeft onder meer bijgedragen aan de inrichting van het nieuwe speelplein. Verder kan het fonds aangewend worden voor bijvoorbeeld het ondersteunen van buitenschoolse activiteiten.

Het fonds wordt beheerd door een ouder en twee leerkrachten.
‘Vrienden van de Fakkel’ ouderfonds
Giro: 9353104
t.n.v. Vrienden van de Fakkel

Aanspreekpunten:
Ouder: Sonja
Teamleden: Janneke en Martje

Sponsoring De Cederboom

De Fakkel sponsort de Basisschool De Cederboom in Paramaribo, Suriname. Niet met geld, maar met het beschikbaar stellen van haar website template. We wensen De Cederboom veel plezier met het inrichten van hun website. Hier kun je het resultaat bekijken.

Sponsoring BeterBoek

Wij nemen deel aan het maatschappelijke zorgproject ‘Het BeterBoek’ voor de kinderafdeling en dagbehandeling in het Diakonessenhuis Utrecht. Mede dankzij onze deelname krijgen kinderen die opgenomen of behandeld worden in Diakonessenhuis Utrecht gratis Het Beterboek van Bureau Méteau uitgereikt.

Een ziekenhuisopname is voor een kind een ingrijpende gebeurtenis. Zeker voor heel jonge kinderen. Een goede voorbereiding en begeleiding kunnen veel angst en onzekerheid wegnemen. Het BeterBoek helpt hierbij.
Bureau Méteau verzorgt een uitgave van Het BeterBoek voor kinderen van 2 tot 6 jaar en een editie voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar.

sponsoring BeterBoek