Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR) van De Fakkel bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding en houdt zich bezig met beleidsmatige zaken van de school. De inspraak van de MR is geregeld in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

De MR van De Fakkel is zeer actief en betrokken bij uiteenlopende zaken, zoals; invulling vacatures, de begroting, de formatie en andere beleidsmatige schoolzaken. Bij al deze zaken oefent de MR actief zijn advies- en instemmingsrecht uit.

Als uw kind bij ons op school zit kunt u binnenin ons ouderportaal Schoudercom de MR makkelijk bereiken.
Fakkel vlam