Disclaimer

bsdefakkel.nl

Basisschool de Fakkel streeft ernaar om op of via deze website steeds correcte en actuele informatie te geven. Toch kan het voorkomen dat de informatie op de website onvolledig of onjuist is. Komt u iets tegen? Laat het ons weten. De Fakkel spreekt geen oordeel uit over de geschiktheid en/of volledigheid van de geboden informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie aangeboden op bsdefakkel.nl. Aan de op de website aangeboden informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Weblinks naar derden

De in bsdefakkel.nl opgenomen weblinks naar derden zijn informatief en op betrouwbaarheid getest. Basisschool de Fakkel is niet verantwoordelijk voor inhoud of gebruik van de links of voor het privacybeleid van de websites waar naar verwezen wordt.

Auteursrechten

Basisschool de Fakkel heeft waar nodig en voor zover mogelijk toestemming verkregen tot het plaatsen van tekst en beeld. Zijn er personen die niet vernoemd zijn of menen dat hun rechten zijn geschonden, kunnen contact opnemen met Basisschool de Fakkel. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende tekst, beeld en andere materialen liggen bij Basisschool de Fakkel. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Basisschool de Fakkel.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Suggesties

Linken naar bsdefakkel.nl is altijd toegestaan en verwijzen naar de homepage wordt aanbevolen. Basisschool de Fakkel ontvangt graag suggesties voor verbetering van de website. Vragen, opmerkingen of suggesties kunt u per e-mail sturen aan De Fakkel.