Het team

De Fakkel heeft een zeer betrokken en stabiel team. Velen werken al jaren op onze school. We werken goed samen en maken beleid met elkaar. Het is ‘onze school’ waar we allemaal graag hard voor willen werken en waar we onze ideeën kunnen uiten en vormgeven.


De ontwikkelingen binnen het onderwijs volgen we nauw, maar blijven wel alert of het past binnen onze school. Ietwat eigenwijs worden we wel eens genoemd. Onze resultaten en enquêtes onder ouders en leerlingen laten zien dat het werkt. We zijn niet zo’n grote school (9 groepen, 230 leerlingen), waar we de kinderen zien en kennen. Dit geeft een veilig gevoel en het gevoel dat je gezien wordt.

We proberen kritisch naar onszelf en ons handelen te kijken met altijd als doel dat onze leerlingen met plezier naar school komen en zichzelf ontwikkelen. Dat kan alleen als je als team hetzelfde doet, plezier in je vak hebt en je blijft ontwikkelen! We zijn een team met 20 vrouwelijke collega’s  en 6 mannen:

Groep 1/2a, 1/2b en 1/2c
 • Groep 1/ 2a: Janneke van Beusekom en Aletta Vonk
 • Groep 1/ 2b: Suzanne Bakker en Aletta Vonk
 • Groep 1/ 2c: Sylvia Zweekhorst en Joost Teunissen
 • Onderwijsondersteuning: Lonneke van den Heiligenberg en Lotte van Baalen
Groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8
 • Groep 3: Rob Romijn
 • Groep 4: Marije Dijkstra en Yvonne Annokkee
 • Groep 5: Eefje Hoeve
 • Groep 6: Frenk Bijl en Hannah Jonker
 • Groep 7: Kim Czerski
 • Groep 8: Roel Ruijs en Daphne van Rijsdam
 • Onderwijsondersteuner: Myrthe Raaijman
En ook
 • Gym: Anouk Reniers en Rowin Chrispijn
 • Conciërge: Karel Rakké
 • Administratie: Annet Spaan
 • Intern begeleider: Aletta Vonk (OB) en Frouke Vegter (BB)
 • RT: Danielle Los-Solinger en Martje Elings
 • Directie: Iris Hekkert
 • Kunst- en cultuurcoördinator: Suzanne Bakker
 • Coördinator verrijking: Yvonne Annokkee
 • Ondersteuning 4xWijzer: Daphne van Rijsdam

Fakkel vlam

De directie

Mijn naam is Iris Hekkert en ik ben geboren in Utrecht. Na een aantal jaren in Breda te hebben gewoond, ben ik sinds 2009 weer terug in mijn oude stad Utrecht en per 1 april 2009 (4 dagen per week) directeur van De Fakkel. Ik heb een schat van een zoon, Floor.

Hoe houd ik u op de hoogte?

Via de nieuwsbrief die ik binnen Schoudercom naar alle ouders stuur houd ik u op de hoogte van de ontwikkelingen en activiteiten op school. Dit kan gaan over onze zorgstructuur, onze studiedagen, wettelijke eisen en verplichtingen, toetsresultaten, informatie over de dagelijkse gang van zaken of de actuele planning. Er gebeurt heel veel in een schooljaar!

Ik verantwoord de keuzes die we als school maken in het schoolplan. Dit plan geeft richting aan de kwaliteitsverbetering en de ontwikkeling van het onderwijs en aan de activiteiten die we als school en team zullen uitvoeren.

Elk jaar maak ik een jaarverslag (evaluatie) en een jaarplan. Dit jaarplan bevat voornemens en bijbehorende activiteiten van het betreffende schooljaar. Het is een concrete uitwerking van de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan van het PCOU en het schoolplan van De Fakkel. Deze officiële documenten worden altijd door de MR gelezen en voorzien van advies.

Ik vind het ontzettend belangrijk dat iedereen zich prettig voelt op school. Dit geldt zowel voor de kinderen, de ouders als voor de meesters en juffen. Ook wil ik graag dat we eerlijk kunnen zijn naar elkaar over de dingen die we goed vinden gaan, maar ook over de dingen die beter kunnen. Wilt u nog iets weten of vragen? Kom dan gerust even langs.


Wat heeft Iris vóór De Fakkel gedaan?

Als juf heb ik altijd een voorkeur gehad voor ‘bijzondere vormen van onderwijs’. Ik liep mijn stage in de wijk Kanaleneiland, waar ik veel heb geleerd van werken binnen een ‘multiculturele samenleving’. Ik werkte daar vaak met kinderen die Nederlands als tweede taal hadden. Daarna heb ik stage gelopen op Curaçao, met als onderzoeksthema NT2 (Nederlands als tweede taal). Mijn eerste baan was op een LOM school, een school voor kinderen met leer- en/of opvoedingsmoeilijkheden. Op deze school heb ik vooral leren werken met verschillende niveaugroepen.
Na 1,5 jaar ben ik terecht gekomen in het ZMOK (zeer moeilijk opvoedbare kinderen)onderwijs. Eerst in het voortgezet onderwijs en later bij leerlingen van 6 t/m 12 jaar. Deze leerlingen hebben een gedragsstoornis (een DSM IV verklaring). Ze hebben een speciale aanpak nodig en veel structuur. Hier heb ik (naast veel scholing) geleerd, goed te kijken naar- en in gesprek te gaan met het kind, om te ontdekken welke aanpak het beste aansluit bij de onderwijsbehoeften. Met de opgedane ervaring en kennis wilde ik andere leerkrachten helpen hoe ze het beste om kunnen gaan met kinderen die net even anders zijn. Dit heb ik gedaan als coördinator op een ZMOK school. Dit beviel zo goed, dat ik gevraagd werd locatiedirecteur te worden van een nieuw op te zetten VSO ZMOK school (voortgezet onderwijs voor zeer moeilijk opvoedbare kinderen).
Het leiding geven aan een team vond ik een leuke, nieuwe uitdaging. In Utrecht ben ik aan de slag gegaan als adjunct-directeur op een SBO; ‘Speciaal Basis Onderwijs’ (voor leerlingen met leerproblemen, gedragsproblemen en/of sociaal emotionele problemen). Eigenlijk allemaal heel gewone, leuke kinderen, die wat extra hulp nodig hebben. En sinds 2009 directeur op De Fakkel.
Ik gebruik mijn kennis en ervaring vooral binnen onze zorgstructuur. Het PCOU (bestuur) is een fijne stichting, waarbinnen ik me kan blijven ontwikkelen.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *