Aanmeldprocedure

Centraal aannamebeleid

Vanaf 1 oktober 2021 hanteert de gemeente een centraal aanmeldbeleid. Dit betekent dat alle kinderen die vanaf deze datum 3 jaar oud worden zich via de gemeente bij een basisschool moeten aanmelden.

Wat houdt het centrale aanmeldbeleid in?

Ouders kunnen voor hun kind elke basisschool in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden door de gemeente overal op dezelfde manier verdeeld. Alle kinderen maken, in een gelijke situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. Als meer kinderen zich aanmelden dan er plaatsen zijn, dan worden eerst de kinderen die voorrang hebben geplaatst. Broertjes en zusjes van leerlingen die al op onze school zitten hebben in ieder geval voorrang. Meer informatie over het centrale aanmeldbeleid en de regels voor voorrang vindt u op de website https://naardebasisschool.utrecht.nl/   

Wat moet u doen?

In het kwartaal dat uw kind 3 jaar oud wordt, kunt u op https://naardebasisschool.utrecht.nl/ de school van uw voorkeur aangeven. Er wordt geadviseerd om 3 voorkeuren aan te geven. Als De Fakkel uw voorkeur heeft, dan zet u onze school op nummer 1. Twee weken na afloop van het kwartaal ontvangt u van de gemeente een emailbericht met daarin vermeld op welke school uw kind geplaatst is. U ontvangt daarna een inschrijfformulier omdat de school meer gegevens van u en uw kind nodig heeft. Hierna ontvangt u de definitieve bevestiging van inschrijving op onze school.

Alle informatie hierover vindt u ook terug op bovengenoemde website. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft.

Inschrijving

Wanneer u bericht heeft ontvangen dat uw kind geplaatst is, krijgt u 1 tot enkele maanden voordat uw kind 4 jaar wordt een uitnodiging van de intern begeleider van de onderbouw voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek wordt nagegaan of wij als school kunnen aansluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind. Als er bijzonderheden zijn wordt, in overleg met ouders en de intern begeleider, nagegaan wat het beste is voor uw kind en of /hoe wij de juiste zorg kunnen bieden. U ontvangt tijdens dit gesprek vervolgens diverse formulieren, die bij de administratie op school ingeleverd moeten worden. Uw kind is dan ingeschreven op De Fakkel.

Wachtlijst

Wanneer uw kind niet geplaatst kan worden in de aannameperiode van uw kind, komt het op de wachtlijst. Het kan voorkomen dat er door omstandigheden, in de loop van het jaar alsnog kinderen geplaatst kunnen worden. In dat geval wordt er contact opgenomen met degene die bovenaan de wachtlijst staat. Na 1 jaar wordt de wachtlijst – i.v.m. de AVG regels – vernietigd. U kunt uw kind d.m.v. een mailtje aan de administratie, weer op de wachtlijst plaatsen. Dan bellen wij u als er een plek vrijkomt.  

Algemeen

Voor het 4-jarigen aannamebeleid geldt een schooljaar van 1 januari tot en met 31 december. Broertjes en zusjes van al geplaatste kinderen in hogere groepen hebben voorrang. Als uw kind geplaatst is, maar jarig is in december of vanaf zes weken voor de zomervakantie, gaan zij pas in januari of na de zomervakantie naar school. Dit vinden wij beter voor uw kind, gezien de drukte in de klas in deze periodes.

Voor vragen over plaatsing kunt u terecht bij onze administratie. administratie@bsdefakkel.nl  

Oudere kinderen

Als u uw kind in een van de hogere groepen wilt aanmelden volgen wij de volgende procedure:

  • De vraag wordt behandeld in het Zorg Advies Team (ZAT). Hier wordt onder andere gekeken of er plaats is in de betreffende groep en hoe de samenstelling van de groep is. 
  • Er wordt per aanvraag gekeken of het haalbaar is voor de leerkracht, de groep en de mogelijk nieuwe leerling om geplaatst te worden. 

Per klas kan het aantal leerlingen verschillen. Dit hangt af van verschillende factoren; 

  • Wat zijn de zorg- en onderwijs behoeften binnen de huidige groep 
  • Is de betreffende klas voor de mogelijk nieuwe leerling de juiste plek? 
  • Welke begeleiding heeft de nieuw te plaatsen leerling nodig en kunnen wij die bieden? 
  • Wat zegt de school van herkomst hierover? 
  • Is er vooruitzicht op een verhuizing binnen die groep, waardoor er toch plek ontstaat?

Na bespreking ontvangt u bericht van het Zorgadvies team en kunt u eventueel uw kind inschrijven.

Bij een positief advies wordt samen met de intern begeleider besproken wat de verdere stappen zijn voor plaatsing. 

De intern begeleider neemt altijd contact op met de school van herkomst. De volgorde van aanmelden is dan bepalend voor toestroom in het geval er kinderen vertrekken of ouders voor een andere school kiezen. 

Mocht u uw kind willen aanmelden; schroom dan niet contact met ons op te nemen. administratie@bsdefakkel.nl 

Tot ziens.

Iris Hekkert
Directeur

 

Fakkel vlam klein

Starten. 

Voor kleuters is er gelegenheid om een aantal ochtenden te wennen. Het kind wordt verwacht op de eerste dag na zijn/haar vierde verjaardag. Wanneer en hoe vaak uw kind komt wennen bespreekt u met de leerkracht. Dit kan per kind verschillen. Voor meer informatie rondom aanmelding verwijzen wij u graag naar de schoolgids of e-mail ons.