Aanmeldprocedure

Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor De Fakkel doorloopt u de volgende stappen.

Stap 1 > Aanmelden

Wij vinden het prettig dat u het aanmeldformulier zelf komt ophalen. Hoewel u geen rondleiding krijgt proeft u toch heel even de sfeer op onze school. Denk er daarbij aan dat het rond 8:30u, tussen 12:00u  en 13:00u uur én rond 15:00u spitsuur is op school. Dan is er niet altijd iemand die u te woord kan staan. Als u het volledig ingevulde aanmeldingsformulier retourneert, is uw kind aangemeld bij De Fakkel.

Stap 2 > Behandeling aanmelding

U ontvangt een aanmeldingsbevestiging. Dit wil zeggen dat we uw formulier in goede orde hebben ontvangen. Het wil nog niet zeggen dat uw kind ook daadwerkelijk geplaatst is.

Stap 3 > Uitslag aanmelding

U krijgt in het jaar voordat uw kind 4 wordt bericht of uw kind geplaatst kan worden. We hebben per schooljaar plaats voor de instroom van zo’n 25 tot 30 vierjarigen. Wij plaatsen kinderen op volgorde van aanmelding met uitzondering van broertjes en zusjes. Zij hebben voorrang.

Stap 4 > Bericht plaatsing of wachtlijst

U krijgt bericht of uw kind geplaatst is of op de wachtlijst staat, in het jaar voordat uw kind 4 wordt.

Stap 5 > Plaatsing of wachtlijst

Plaatsing
Als uw kind geplaatst is, komt uw kind bij ons op school als het 4 jaar wordt. Besluit u, om wat voor reden dan ook,  deze plek NIET te accepteren, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk. We kunnen dan de eerste op de wachtlijst blij maken met de vrijgekomen plek.

Accepteert u de plek wel, dan wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek door onze intern begeleider Aletta Vonk. Met Aletta bespreekt u o.a. hoe het naar school gaan verloopt, zoals wanneer uw kind komt wennen e.d.

Wachtlijst
Als uw kind op de wachtlijst staat, vragen we u aan te geven of u uw kind op de wachtlijst wilt houden. Bij bevestiging op deze vraag nemen wij contact met u op zodra er een plek vrijkomt voor uw kind. Zonder bevestiging gaan wij ervan uit dat u voor een andere school heeft gekozen.

Na de aanmelding via het formulier, gaat de communicatie tot het wel of niet naar school gaan via ons speciale e-mailadres: aanmeldpuntdefakkel@gmail.com

Marianne Jongkind is onze coördinator aanmeldingen. Zij is leerkracht van groep 1/ 2 en staat overdag voor de klas. U kunt haar daardoor het beste bereiken via: aanmeldpuntdefakkel@gmail.com

Als u uw kind op latere leeftijd aan wilt melden, kunt u het beste eerst contact opnemen met de intern begeleider (Aletta Vonk) of de directeur (Iris Hekkert) via ons school mailadres fakkel@pcou.nl, onderwerp ‘aanmelding nieuwe leerling’, zodat we kunnen nagaan of er plek is in de gewenste groep. Wij zullen dan contact met u opnemen.
Fakkel vlam klein

Starten

Voor kleuters is er gelegenheid om een aantal ochtenden te wennen. Beperkingen gelden voor de decembermaand, de laatste weken voor een zomervakantie of als de kleutergroepen helemaal vol zijn. Het kind wordt verwacht op de eerste dag na zijn/haar vierde verjaardag. Wanneer en hoe vaak uw kind komt wennen bespreekt u met de leerkracht. Dit kan per kind verschillen. Voor meer informatie rondom aanmelding verwijzen wij u graag naar de schoolgids of e-mail ons.