POVO – na groep 8

Van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs

De overgang van Primair Onderwijs (PO) naar Voortgezet Onderwijs (VO) is een belangrijk moment dat in hoge mate het schoolsucces van de leerling bepaalt. Waar het om draait is dat elke leerling op een school komt die aansluit bij de mogelijkheden en de ondersteuningsvraag van de leerling. Tegelijkertijd speelt de beschikbaarheid en de geografische ligging van scholen een rol. Kortom: de overgang van PO naar VO is een proces waarbij veel factoren betrokken zijn en veel factoren een rol spelen.

POVO De Fakkel/Utrecht

In onze schoolgids staat vermeld wat de uitstroomgegevens van De Fakkel zijn en hoe onze school de afgelopen jaren de CITO eindtoets heeft gemaakt. U kunt dit van onze school en alle andere basisscholen ook terugvinden op de website van Scholen op de kaart.

De POVO-procedure

De POVO-procedure is een set van afspraken tussen alle scholen van PO en VO in de gemeente Utrecht. Dit bevordert de onderlinge aansluiting enorm. Bij de POVO-procedure zijn in totaal meer dan 100 scholen betrokken. In deze procedure wordt de overgang van leerlingen van het basisonderwijs naar het VO geregeld en begeleid. Daarnaast zijn de aanmeldings- en toelatingsafspraken verankerd. De procedure omvat drie onderdelen: (1) voorlichting, oriëntatie en advies, (2) aanmelding, toelating en overdracht, en (3) terugkoppeling.

Organisatie

De POVO-procedure is een onderdeel van de Utrechtse Onderwijs Agenda. De procedure wordt vastgesteld in de stuurgroep Utrechtse Onderwijs Agenda. Deze is ook opdrachtgever en bepaalt ieder jaar of iets aan de procedure moet worden veranderd. De stuurgroep besteedt de opdracht tot coördinatie van de werkzaamheden vervolgens uit aan de Werkgroep POVO/Naar het VO. Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de uitvoering van de procedure en de ondersteuning van de deelnemende scholen.

Meer informatie vindt u op Naar het VO.
Fakkel vlam klein