Schoolgids en Schoudercom

Schoolgids van De Fakkel

In de Schoolgids 2023-2024 vind u informatie over onze school. Door op de link te klikken download u de pdf van de schoolgids.

Schoudercom: school-ouder communicatie

Schoudercom is het communicatieplatform van onze school voor de communicatie met onze ouders. Ouders en schoolmedewerkers kunnen op deze portal inloggen en elkaar berichten sturen, die op de persoonlijke agenda vermeld worden. Ook kunnen we makkelijk polls en enquêtes onder onze ouders houden en onze jaarkalender bijhouden. U ontvangt binnen dit veilige ouderportal onder andere ook:

  • de nieuwsbrief vanuit de directie
  • oproepen voor ouderhulp
  • uitnodigingen voor ouder-/ rapportgesprekken

Daarnaast slaan wij hier handige documenten op, zodat u deze altijd kunt nalezen, zoals de schoolgids, het laatste inspectierapport etc.

Via www.schoudercom.nl komt u op het openbare gedeelte van ons ouderportaal.
Fakkel vlam klein