Over onze school

De Fakkel is een basisschool die veel waarde hecht aan de principes van Helen Parkhurst: ‘vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking’. Principes die passen bij een school voor Daltononderwijs.

Op De Fakkel vinden we het belangrijk kwalitatief goed onderwijs te bieden waardoor kinderen zich op zijn of haar niveau optimaal kunnen ontwikkelen, zowel op leergebied als sociaal/emotioneel. Met plezier naar school gaan en je eigen veilige plekje vinden zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen leren. Aan die voorwaarden schenken wij dan ook veel aandacht.

Om dit te realiseren zorgen we op de eerste plaats voor een goed pedagogisch klimaat waarin kinderen, ouders en leerkrachten kunnen samenwerken. Gelijkwaardigheid, solidariteit en respect voor elkaar en de omgeving zijn de basis voor een prettige omgang op een school waar kinderen en ouders zich thuis voelen.

Ons streven is dat onze leerlingen de school verlaten als zelfbewuste kinderen met voldoende zelfvertrouwen waar ze hun verdere leven profijt van hebben.

De school maakt deel uit van de Stichting PCOU (Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht). Wij noemen onszelf een ontmoetingsschool wat betekent dat wij aandacht besteden aan alle overtuigingen binnen onze school en ons niet specifiek richten op het Christelijke geloof.

Fakkel vlam

  • Met plezier naar school gaan en je eigen veilige plekje vinden zijn de belangrijkste voorwaarden om te kunnen leren

    Entree Basisschool de Fakkel
Schoolgrootte en populatie

De school telt zo’n 230 leerlingen, verdeeld over negen groepen en circa 20 personeelsleden. De school heeft aan de voorkant een grote speelplaats voor de groepen 3 tot en met 8 en achter het gebouw ligt de mooie veilige speelplaats voor de kleuters. De school ligt aan de rand van Tuinwijk en de Staatsliedenbuurt aan de Nolenslaan 33A. Onze populatie leerlingen is een afspiegeling van de wijk VOTULAST (Vogelenbuurt, Tuinwijk, Lauwerecht, Staatsliedenbuurt) Enkele kinderen komen van ver vanwege onze visie en manier van werken.

Ontstaan

De Fakkel is 25 jaar geleden ontstaan uit een fusie tussen de katholieke Mariaschool uit de Nolenslaan 33 en de Christelijke Van Beeck Calkoenschool uit de Havikstraat 45. Het bestuur van de Mariaschool wilde dat de school ging fuseren met een andere katholieke school uit de wijk. De visies op onderwijs tussen beide scholen liepen sterk uiteen, met als gevolg dat bijna alle leerkrachten, ouders met leerlingen opstapten en zich meldden bij het bestuur. Het Christelijke bestuur had toen een kleine school in de Havikstraat. Wij werden allen aangenomen en de fusie was een feit. Maar we hadden geen geschikt gebouw. Na een bezetting van ruim een week van ons huidige gebouw aan de Nolenslaan 33A, kregen we van de gemeente Utrecht de garantie dat we na een renovatie konden terugkeren naar de Nolenslaan. Deze eigenzinnigheid is er nog steeds en maakt onze school bijzonder.