Ziekmelden en verlof

Ziekmelden

Als uw kind ziek is of om een andere reden niet naar school kan komen, graag telefonisch melden vóór 08:30 uur ‘s morgens aan de administratie.

Verlof

Door de leerplichtwet is het verlenen van extra verlof bijna onmogelijk. Het is dus niet mogelijk extra verlof te krijgen voor een korte vakantie tussendoor of een vakantieverlenging. Kinderen zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig. Zij kunnen dus niet zomaar een dag thuis blijven. Extra verlof kan alleen verleend worden als er sprake is van bijzondere omstandigheden zoals bijv. een huwelijk of overlijden van een familielid (gewichtige omstandigheden). Wij zijn verplicht uw verlofaanvragen voor schoolverzuim, anders dan door ziekte, schriftelijk te laten verlopen.

Bij de administratie kunt u het formulier ‘Aanvragen buitengewoon verlof’ krijgen om uw aanvraag te motiveren.
Fakkel vlam