Overblijven

Tussen de middag op school

Wij organiseren het overblijven tussen de middag zelf. Tussen 12.00 en 13.00 uur zijn er in de onderbouw overblijf moeders/vaders en in de bovenbouw doen de leerkrachten dit meestal zelf. De kinderen hebben een half uur ‘binnentijd’. Ze eten in de klas en spelen of knutselen rustig met elkaar. Ook hebben alle kinderen een half uur ‘buitentijd’. Dan wordt er op het voorplein gespeeld. Per bouw verschilt het of ze eerst binnen- of buitentijd hebben. Dit voorkomt drukte op het plein. De kleuters spelen uiteraard op hun eigen achterplein.

Overblijf administratie

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar ontvangt u van de administratie  een inschrijfformulier waarop u kunt aangeven op welke dagen uw kind gaat overblijven. Wanneer het kind op vaste dagen gaat overblijven, ontvangen de ouders een verzoek om per giro te betalen. Deze betaling gebeurt altijd vooraf en moet ook voor de aanvang van de periode binnen zijn. Overblijven kost dan € 1,75 per keer.
Ouders kunnen bij de administratie ook een strippenkaart kopen. Deze is bestemd voor kinderen die zo nu en dan of buiten hun vaste dagen overblijven. De strippenkaart kost € 20 en daar kunnen ze 10 x voor overblijven. Overblijven met een strippenkaart is dus iets duurder. De strippenkaart wordt bewaard bij de klassenadministratie en verhuist dus eventueel met uw kind mee naar een volgende groep.

Tussen de middag thuis

Kinderen die niet overblijven zijn vanaf 12.55 uur weer welkom. Zij vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de overblijf ouders/leerkrachten.
Fakkel vlam