Schooltijden

Wanneer naar school

Vanaf 4 jaar gaan alle kinderen naar school. Zij moeten in het primair onderwijs over acht achtereenvolgende jaren in totaal minimaal 7520 uur onderwijs krijgen. Het rooster van lestijden en vakanties / vrije dagen is zodanig opgesteld, dat hieraan wordt voldaan.

Wij geven les

  • ’s morgens van 8.30 tot 12.00 uur (woensdag tot 12.15 uur)
  • ’s middags van 12.45 tot 14.45 uur
Wanneer vrij
  • op woensdagmiddag zijn alle leerlingen vrij
  • vrijdag zijn de jongste kleuters / groep 1 kinderen vrij (vanaf groep 2 gaan de kleuters op vrijdag ook naar school)
  • alle ouders ontvangen aan het begin van het schooljaar een kalender waar alle activiteiten en vrije (studie) dagen opstaan
Het begin van de schooldag

Om 8.20 uur gaan de schooldeuren open, zodat we op tijd met de lessen kunnen beginnen. Alle kinderen worden om half 9 in de klas verwacht.

Wij vinden het belangrijk dat ouders en kinderen elkaar goed leren kennen en dat ouders weten waar hun kind mee bezig is in de klas. Daarom hebben wij in groep 1 t/m 4 een gezamenlijk startkwartier van 8.30 tot 8.45 uur. Ouders zijn dan samen met hun kind in de klas aan het (voor)lezen of een leergericht spel/activiteit aan het doen.
Fakkel vlam

Vakanties schooljaar 2023-2024

16 t/m 20 oktober – herfstvakantie
25 december t/m 5 januari – kerstvakantie
19 t/m 23 februari – voorjaarsvakantie
29 maart – Goede Vrijdag
1 april – 2e Paasdag
29 april t/m 10 mei – meivakantie
20 mei – 2e Pinksterdag
15 juli t/m 23 augustus – zomervakantie

Studiedagen 2023-2024

7 en 8 september
8 november
1 februari
26 februari
28 maart
24 juni