Daltononderwijs

De Fakkel is geen officiële Daltonschool, maar gaat wel uit van de drie principes van Helen Parkhurst. Vrijheid, zelfstandigheid en samenwerking. Daarom spreken wij van Dalton onderwijs. Wij behouden graag de vrijheid ons onderwijs naar eigen inzicht in te richten.

Vrijheid

Leerkrachten en leerlingen gaan met zorg en respect met elkaar om, ongeacht de onderlinge verschillen. Onze leerlingen ervaren vrijheid in denken en leren zelf beslissingen nemen, zoals bijvoorbeeld ‘Hoe plan ik mijn taak, welk werk kies ik, wat doe ik vandaag het eerst, werk ik zelfstandig of samen met iemand’. Vrijheid betekent niet dat iedereen zo maar wat doet. Met elkaar worden duidelijke regels afgesproken, zodat er voldoende ruimte is voor ieder kind.

Zelfstandigheid

De leerlingen worden in de loop der jaren steeds zelfstandiger. De leerkrachten stimuleren de leerlingen om zo overzichtelijk en gestructureerd mogelijk te werken. Vanaf groep zes zijn de leerlingen in staat om zelfstandig aan hun weektaak te werken. We vinden het belangrijk dat leerlingen oog krijgen voor hun omgeving en nadenken over hun verantwoordelijkheid daarbij. Door deze steeds grotere mate van zelfstandig werken en oplossingen bedenken, is het voor de leerkracht mogelijk kinderen ook individuele aandacht te geven of uitleg te geven aan kleinere groepjes.

Samenwerken

Al vanaf de kleutergroepen spelen, ontdekken en leren kinderen al samen en helpen ze elkaar bijvoorbeeld bij het aan- en uitkleden voor de gymles. Vanaf groep drie werken leerlingen regelmatig met elkaar samen. In de hogere groepen is het normaal dat onze leerlingen samenwerken aan onder andere de weektaak. Kinderen die dit goed kunnen mogen ook buiten de klas met iemand samenwerken.
Fakkel vlam